Téma

Alt*Pride 2019

Ať už po zjištění výsledků voleb slavíte či truchlíte, máme pro vás dobrou zprávu: ALT*PRIDE 2019 BUDE.

Přichází nejen padesát let od Stonewallských riotů, které začaly tradici průvodů hrdosti queer lidí, ale také v neklidné době, která může být pro sociálně kritické a svobodomyslné lidi určující.

Fašisti se přesunuli z ulic do parlamentů. V čele Senátu stojí sexistická fosilie z devadesátek, ve Sněmovně se manželství pro všechny přirovnává k zoofilii. Lidé se probouzejí tváří v tvář klimatické změně a požadují změnu neudržitelného systému. Ani jeden z prostorů, v nichž jsme pořádali*y minulý ročník, již neexistuje: jeden zničila státní represe, druhý gentrifikace.

I to jsou důvody, proč letos opět vstoupíme do veřejného prostoru. Antikapitalisticky, antifašisticky, solidárně, queer. Podrobnější info brzy!

Chcete se zapojit? Napište nám do zpráv / na e-mail altpride@protonmail.com.

Prohlášení kolektivu Alt*Pride k 8. březnu #MDŽ

Kolektiv Alt * Pride se připojují ke koalici 8. března a další kolektivům, které pořádají dnešní akci Demonstrace 8. března / 8. března v Praze . Přečtěte si a proslov členství v našem kolektivu, který je zároveň naším prohlášením k Mezinárodnímu dni žen:

Největším symbolem mdž jsou pravděpodobně květiny, které ženy v tento den dostávají, ať už od svých známých, partnerů či členů rodiny, nebo v rámci různých kampaní, které se na dny jako je tento nabalují.
Toto symbolické gesto může mít různý význam. Ať už jej ale chápeme jakkoliv, je to jen chabá útěcha oproti všem úskalím, kterým ženy v dnešní společnosti čelí.
Ať už se ovšem jedná o diskriminaci v zaměstnání, hloupé narážky a pohvizdování na ulici, nebo nesmyslná očekávání od společnosti, nesmíme zapomínat ani na ostatni lidi, kteří se s těmito věcmi setkávají.
Zatímco ženy se v patriarchální společnosti musí bát jít v noci samy parkem, gayové, lesby, bisexuální, trans a queer osoby (zkrátka všichni, kdo nespadají do kategorie silných chlapáků) se musí bát, aby na ně na ulici kvůli jejich genderové identitě nebo sexuální orientaci někdo nezaútočil. Žijeme v kapitalistickém systému, takže zatímco se někteří lidé rodí do bohatství, my musíme na trhu práce prodávat sebe sama. Ženy dostávají za práci nižší mzdu a jediný, kdo na tom vydělává, je zaměstnavatel. Queer lidé zase musí počítat s odsuzujícími pohledy při pohovorech.
Vedeme stejný boj. Proto bychom se měli nejen dnes spojit a společně ukázat, že je možné naši situaci změnit.

Smrt patriarchátu a kapitalismu!

Alt*Pride 2018 – SEX A SPOLEČNOST: Queer alternativa proti kapitalismu

Alt*Pride se ani v letošním roce nechce přizpůsobovat, ale chce měnit společnost. Třetí ročník festivalu nese podtitul Sex a společnost. Festival probíhá v některých dnech od 2. do 12. srpna 2018 a jeho motto zní „Queer alternativa proti kapitalismu“. Heslo podtrhuje, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Podle člena organizačního kolektivu Michaela Jettmara je v dnešní době důležité apelovat na to, že identita není na prodej: „Obrovské modní domy nabízejí na prodej trika s duhovými motivy. Někdy se mi ale zdá, že když na triko nebudu mít peníze, budu míň queer. To je prostě špatně.“

Alt*Pride představí pestrou škálu témat od kriminalizace HIV pozitivních, fénomenu ChemSex, nárůstu bezdomovectví mezi LGBTQ+ lidmi ve vztahu k Airbnb. Zájemci a zájemkyně se mohou zúčastnit workshopu radikálního vyšívání, queer přímých akcí, nebo interaktivní výstavy (ne)tradičních vztazích.

I v letošním roce bude Alt*Pride nekomerční akcí, která upozorňuje na přehlížená nebo nepopulární témata. Pořadatelé a pořadatelky se i tento rok snaží, aby byl Alt*Pride otevřený široké škále lidí. V závěru Pride týdne se účastníci a účastnice zapojí do černo-růžového bloku v průvodu Prahou. Festival Alt*Pride 2018 je letos poprvé rozdělen do dvou týdnů, termíny konání jsou 2.–3. a 9.–12. srpna 2018 v autonomním sociálním centru Klinika. Na programu se podílí nehierarchický kolektiv dobrovolníků a dobrovolnic. Letos poprvé se pražský festival připojí k plzeňskému festivalu Pride. Termín konání je 24.–25. srpna 2018 a motto pro Plzeň po loňském incidentu s neonacisty je „Queer sexualita proti fašismu“.

Během letošního Alt*Pridu bude probíhat solidární sbírka pro lidi vystěhované z ústeckých ubytoven v sociálně vyloučených lokalitách. Zapečetěnou kasičku najdete na baru na Klinice. Na konci Alt*Pride ji transparentně odpečetíme a peníze pošleme lidem v bytové nouzi.

„Předem děkujeme za podporu. Queer solidaritou proti rasismu a vyhánění chudých do ghett. Nemáme VIP zóny, jsme si rovni*y a bojujeme proti předsudkům vůči komukoliv. A to je to kouzlo Alt*Pridu,“ doplnil Michael Jettmar.

Alt*Pride 2017: VÝCHODNÍ QUEEROPA

Queer aktivistky a aktivisté letos chystají již podruhé alternativu k tradičnímu pochodu Prague Pride. Jimi pořádaný Alt*Pride se od 9. do 13. srpna v Autonomním sociálním centru Klinika chce zaměřit především na opomíjená témata v queer komunitě, jako jsou etnicita, předsudky a fobie uvnitř queer komunit či tělesná integrita. Hlavním letošním tématem je „Východní Queeropa“, tedy otázka, jak se tvoří a prožívají queer identity na Východě. Reflexe těchto témat se odehraje skrze debaty, workshopy a přednášky.

V programu mají své místo sexuálně a tělesně pozitivní workshopy. Jeden z nich povede například Max Power, a sice workshop pro trans osoby, v němž půjde zejména o tělesná a dechová cvičení. Dále na festival přijede berlínská umělkyně Anna Wim, která bude společně s dalšími prezentovat svůj pohled na vztahy mezi sexualitou a prožíváním vlastní rodové identity, na detabuizaci a demytizaci nonkonformních sexuálních preferencí. Magdalena Šipka představí koncept tzv. posvátné prostitutky – její přednáška nese podtitul „Vztahová etika formulovaná ženami“. Prostor dostane i osvěta v oblasti bezpečného pohybu queer lidi na internetu.

Alt*Pride také nabídne reflexe úzce spojené s místem, kde festival vznikl, totiž Autonomním sociálním centrem Klinika. Půjde především o zkoumání a diskuse, jak queer témata reflektuje česká radikální levice, a to napříč různými levicovými hnutími s rozdílným ideologickým pozadím. Marie Feryna přednese polemiku s článkem Susan Song o souvislostech queer smýšlení a anarchismu, o výhodách, které jedno druhému přináší, ale i úskalích v okamžiku, kdy to či ono získá výraznější převahu.

Alt*Pride dále cílí na témata, jež v uplynulém roce zaznamenala zvýšenou vlnu zájmu či mediálních ohlasů, rozborů a zpráv – například na HIV+ osoby a jejich stigmatizaci a represi, ať už ze strany queer komunity, státního aparátu či autorit. Stejně jako v uplynulém roce se nám představí HIV+ aktivista Michael Daniel Jettmar, tentokrát s přednáškou na téma tzv. chemsexu. Ve spolupráci s lidskoprávní organizací Trans*parent proběhne několik akcí zaměřených na práva a život trans lidí, a to například podpůrná skupina pro trans a nebinární osoby či projekce tematického filmu.

Pořadatelky a pořadatelé chtějí ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“ a že je nutné upozorňovat na vyčleňování a útlak uvnitř i vně komunity z širšího kritického pohledu. Celá akce stojí na základech vzájemnosti a jejího posilování – jedině tak je možno bojovat proti diskriminaci, ať už má jakoukoli formu.

Festival lze podpořit i zasláním finančního daru na účet Autonomního sociálního centra Klinika s krátkým vzkazem „alt-pride“. Získané peníze poslouží pro zajištění cesty zahraničním hostům.

Alt*Pride 2016: Nepřizpůsobuj se, měň společnost

Od 10. do 13. srpna 2016 se uskuteční také  alternativa festivalu Prague Pride v žižkovském Autonomním sociálním centru Klinika s názvem Alt*Pride. „Chceme ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Chceme upozorňovat na opomíjená témata, jako je třída, etnicita, původ a role sociálních nerovností ve vyčleňování a útlaku uvnitř i vně queer komunity,“ vysvětlují svoji motivaci k pořádání alternativní akce organizátoři Alt*Pride.

A dodávají: „Chceme reflektovat vliv kapitalismu, ekonomické globalizace a s nimi spojeného konzumerismu na queer komunitu a nabídnout alternativu tradičním akcím v rámci Pride.“ Alt*Pride má být podle jejich slov místem pro ty, kteří a které se necítí na Pride z různých důvodů komfortně.

V rámci Alt*Pridu se uskuteční například diskuze o reprezentaci marginaliozvaných v popkultuře či přednáška s názvem Pedofilie, LGBT+ a společnost. V plánu jsou také další debaty, workshopy na opomíjená témata, performance, kapely, inkluzivní queer party či účast v průvodu Prague Pride, kde organizátoři Alt*Pridu chtějí na uvedená témata upozornit.