Alt*Pride chce být alternativou k Prague Pride. Chceme ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Chceme upozorňovat na opomíjená témata jako je třída, etnicita, původ a role sociálních nerovností ve vyčleňování a útlaku uvnitř i vně queer komunity. Chceme reflektovat vliv kapitalismu, ekonomické globalizace a s nimi spojeného konzumerismu na queer komunitu a nabídnout alternativu tradičním akcím v rámci Pride.


Plánujeme přednášky, diskuse, workshopy na opomíjená témata, dále performance, kapely, inkluzivní queer party i účast v průvodu Prague Pride, kde chceme na tato témata upozornit. Chceme být místem pro ty, kteří a které se necítí na Pride komfortně, ať už nezapadají či s ní nesouhlasí z jakéhokoli důvodu.


Jsme členové a členky feministického, autonomního, anarchistického, lidskoprávního, antrirasistického a environmentálního hnutí, kteří a které chtějí jiný týden hrdosti. Slavíme různorodost, solidaritu a spolupráci.
Hrdost vidíme jinak.


Jste srdečně zváni zapojit se a užít si „jinou“ Pride bez VIP statusů. Jsme nekomerční akcí otevřenou široké škále lidí. Všechny aktivity v rámci Alt*Pride jsou zdarma a tvořeny svépomocí.