Alt*Pride 2018 – SEX A SPOLEČNOST: Queer alternativa proti kapitalismu

Alt*Pride se ani v letošním roce nechce přizpůsobovat, ale chce měnit společnost. Třetí ročník festivalu nese podtitul Sex a společnost. Festival probíhá v některých dnech od 2. do 12. srpna 2018 a jeho motto zní „Queer alternativa proti kapitalismu“. Heslo podtrhuje, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Podle člena organizačního kolektivu Michaela Jettmara je v dnešní době důležité apelovat na to, že identita není na prodej: „Obrovské modní domy nabízejí na prodej trika s duhovými motivy. Někdy se mi ale zdá, že když na triko nebudu mít peníze, budu míň queer. To je prostě špatně.“

Alt*Pride představí pestrou škálu témat od kriminalizace HIV pozitivních, fénomenu ChemSex, nárůstu bezdomovectví mezi LGBTQ+ lidmi ve vztahu k Airbnb. Zájemci a zájemkyně se mohou zúčastnit workshopu radikálního vyšívání, queer přímých akcí, nebo interaktivní výstavy (ne)tradičních vztazích.

I v letošním roce bude Alt*Pride nekomerční akcí, která upozorňuje na přehlížená nebo nepopulární témata. Pořadatelé a pořadatelky se i tento rok snaží, aby byl Alt*Pride otevřený široké škále lidí. V závěru Pride týdne se účastníci a účastnice zapojí do černo-růžového bloku v průvodu Prahou. Festival Alt*Pride 2018 je letos poprvé rozdělen do dvou týdnů, termíny konání jsou 2.–3. a 9.–12. srpna 2018 v autonomním sociálním centru Klinika. Na programu se podílí nehierarchický kolektiv dobrovolníků a dobrovolnic. Letos poprvé se pražský festival připojí k plzeňskému festivalu Pride. Termín konání je 24.–25. srpna 2018 a motto pro Plzeň po loňském incidentu s neonacisty je „Queer sexualita proti fašismu“.

Během letošního Alt*Pridu bude probíhat solidární sbírka pro lidi vystěhované z ústeckých ubytoven v sociálně vyloučených lokalitách. Zapečetěnou kasičku najdete na baru na Klinice. Na konci Alt*Pride ji transparentně odpečetíme a peníze pošleme lidem v bytové nouzi.

„Předem děkujeme za podporu. Queer solidaritou proti rasismu a vyhánění chudých do ghett. Nemáme VIP zóny, jsme si rovni*y a bojujeme proti předsudkům vůči komukoliv. A to je to kouzlo Alt*Pridu,“ doplnil Michael Jettmar.

Alt*Pride 2017: VÝCHODNÍ QUEEROPA

Queer aktivistky a aktivisté letos chystají již podruhé alternativu k tradičnímu pochodu Prague Pride. Jimi pořádaný Alt*Pride se od 9. do 13. srpna v Autonomním sociálním centru Klinika chce zaměřit především na opomíjená témata v queer komunitě, jako jsou etnicita, předsudky a fobie uvnitř queer komunit či tělesná integrita. Hlavním letošním tématem je „Východní Queeropa“, tedy otázka, jak se tvoří a prožívají queer identity na Východě. Reflexe těchto témat se odehraje skrze debaty, workshopy a přednášky.

V programu mají své místo sexuálně a tělesně pozitivní workshopy. Jeden z nich povede například Max Power, a sice workshop pro trans osoby, v němž půjde zejména o tělesná a dechová cvičení. Dále na festival přijede berlínská umělkyně Anna Wim, která bude společně s dalšími prezentovat svůj pohled na vztahy mezi sexualitou a prožíváním vlastní rodové identity, na detabuizaci a demytizaci nonkonformních sexuálních preferencí. Magdalena Šipka představí koncept tzv. posvátné prostitutky – její přednáška nese podtitul „Vztahová etika formulovaná ženami“. Prostor dostane i osvěta v oblasti bezpečného pohybu queer lidi na internetu.

Alt*Pride také nabídne reflexe úzce spojené s místem, kde festival vznikl, totiž Autonomním sociálním centrem Klinika. Půjde především o zkoumání a diskuse, jak queer témata reflektuje česká radikální levice, a to napříč různými levicovými hnutími s rozdílným ideologickým pozadím. Marie Feryna přednese polemiku s článkem Susan Song o souvislostech queer smýšlení a anarchismu, o výhodách, které jedno druhému přináší, ale i úskalích v okamžiku, kdy to či ono získá výraznější převahu.

Alt*Pride dále cílí na témata, jež v uplynulém roce zaznamenala zvýšenou vlnu zájmu či mediálních ohlasů, rozborů a zpráv – například na HIV+ osoby a jejich stigmatizaci a represi, ať už ze strany queer komunity, státního aparátu či autorit. Stejně jako v uplynulém roce se nám představí HIV+ aktivista Michael Daniel Jettmar, tentokrát s přednáškou na téma tzv. chemsexu. Ve spolupráci s lidskoprávní organizací Trans*parent proběhne několik akcí zaměřených na práva a život trans lidí, a to například podpůrná skupina pro trans a nebinární osoby či projekce tematického filmu.

Pořadatelky a pořadatelé chtějí ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“ a že je nutné upozorňovat na vyčleňování a útlak uvnitř i vně komunity z širšího kritického pohledu. Celá akce stojí na základech vzájemnosti a jejího posilování – jedině tak je možno bojovat proti diskriminaci, ať už má jakoukoli formu.

Festival lze podpořit i zasláním finančního daru na účet Autonomního sociálního centra Klinika s krátkým vzkazem „alt-pride“. Získané peníze poslouží pro zajištění cesty zahraničním hostům.

Alt*Pride 2016: Nepřizpůsobuj se, měň společnost

Od 10. do 13. srpna 2016 se uskuteční také  alternativa festivalu Prague Pride v žižkovském Autonomním sociálním centru Klinika s názvem Alt*Pride. „Chceme ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Chceme upozorňovat na opomíjená témata, jako je třída, etnicita, původ a role sociálních nerovností ve vyčleňování a útlaku uvnitř i vně queer komunity,“ vysvětlují svoji motivaci k pořádání alternativní akce organizátoři Alt*Pride.

A dodávají: „Chceme reflektovat vliv kapitalismu, ekonomické globalizace a s nimi spojeného konzumerismu na queer komunitu a nabídnout alternativu tradičním akcím v rámci Pride.“ Alt*Pride má být podle jejich slov místem pro ty, kteří a které se necítí na Pride z různých důvodů komfortně.

V rámci Alt*Pridu se uskuteční například diskuze o reprezentaci marginaliozvaných v popkultuře či přednáška s názvem Pedofilie, LGBT+ a společnost. V plánu jsou také další debaty, workshopy na opomíjená témata, performance, kapely, inkluzivní queer party či účast v průvodu Prague Pride, kde organizátoři Alt*Pridu chtějí na uvedená témata upozornit.