Kontakt

KOLEKTIV ALT*PRIDE

Členové a členky nehierarchistického kolektivu chtějí ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“ a že je nutné upozorňovat na vyčleňování a útlak uvnitř i vně komunity z širšího kritického pohledu. Celá akce stojí na základech vzájemnosti a jejího posilování – jedině tak je možno bojovat proti diskriminaci, ať už má jakoukoli formu.

KONTAKT

E-mail:     altpride@protonmail.com
Web:           www.alt-pride.cz
Facebook  Facebook Alt-Pride  @altprideprague


Odkazy/doporučujeme/spolupracujeme

MÍSTA, PROSTORY

PROSTOR39  Prostor propojující galerii, coworkingovou kavárnu, ateliéry a univerzální prostor pro workshopy, vzdělávání, komunitní a jiné akce. To vše DIY a se sociálním přesahem. Coworking, gallery, photo studio, workshops, communication. DIY. W   F
INFOCENTRUM SALÉ je autonomní infocentrum spravované anarchistickým kolektivem. Nabízí prostor k realizaci různým antiautoritářským kolektivům a jednotlivcům.   W   F
AUTONOMNÍ SOCIÁLNÍ CENTRUM KLINIKA   je (…) komunitní, nekomerční a samosprávný projekt, který se snaží kriticky vymezit vůči „normálnímu“ fungování v kapitalistické společnosti.    W  F

PRIDE

PILSEN PRIDE  Myšlenka tohoto projektu se zrodila na půdě Západočeské univerzity v rámci točení dokumentárního snímku o LGBTQ ‘komunitě’ v Plzni. Nicméně v průběhu jsme si uvědomili, že zázemí pro LGBTQ ‘komunitu’ v Plzni není. A tak jsme se rozhodli, že uspořádáme pride pochod, který by plzeňskou veřejnost vytrhl z její všední každodennosti a ukázal jí také jinou stránku, jež je její neoddělitelnou součástí.     W  F
OSTRAVA PRIDE     Otevřený kolektiv organizující pochod hrdosti a doprovodné akce v Ostravě s cílem bojovat za práva LGBT+ komunity a podpory queer angažovanosti v regionu.    F

ORGANIZACE

SESTRY VĚČNÉ RADOSTI  jsou oficiální českou odnoží mezinárodní organizace „Sisters of Perpetual Indulgence.“ Sestry byly jedny z prvních které se snažily upozornit na tehdy novou a neznámou chorobu HIV/AIDS.  Vůbec první kampaň “Play Fair” informující o pravidlech bezpečného sexu, která používá jednoduchý jazyk a humor a odpouští si moralizující tón. Zaměření na prevenci HIV/AIDS se začalo krystalizovat jako hlavní poslání sester.  V ČR  jsou Sestry spolkem realizující projekty řešící neoblíbená, ale důležitá témata (Chemsex, sexuální násilí v komunitách, boje proti stigmatizaci apod.).   W  F
TRANSPARENT  Organizace TRANS*PARENT usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch trans žen, trans mužů a genderqueer osob.    F
ANARCHISTICKÁ FEDERACE  Stavíme se proti byrokratickému systému s centralizovanou mocí, který je sociálně nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný, bez ohledu na to, zda funguje ve státech kapitalistických nebo tzv. socialistických. Odmítáme zastupitelský systém parlamentní ,demokracie‘, protože se stal – obzvlášť v éře globalizovaného kapitalismu – jen loutkou v rukou politicko-ekonomických zájmů. Nejsme jen negativisté, kteří všechno odmítají. Snažíme se aktivně propagovat naši alternativní vizi svobodné a samosprávné společnosti.“  W  F
SOCIALISTICKÁ SOLIDARITA  revoluční socialistická organizace, která je se řídí principy: 1, Kapitalismus je systém založený na bezohledné honbě za ziskem. 2, Námezdní práce a vykořisťování jsou od kapitalismu neoddělitelné. Podporujeme všechen boj pracujících za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky. 3, Když se chudí staví proti ještě chudším, mají ti nahoře klid.    W  F
KOLEKTIV 115
  Jsme kolektiv politicky aktivních lidí, kteří usilují o společenskou změnu. Jsme kolektiv, který k současnému ekonomickému uspořádání hledá radikálně odlišnou alternativu. O naší aktivitě rozhodujeme kolektivně a konsensuálně. Každý a každá se může aktivně podílet na plánování, formulaci strategií a rozhodování kolektivu. Nejsme politickou stranou. Lepší budoucnost podle nás nemá přinést zastupitelská demokracie, ale aktivní a široké sociální hnutí budované zdola. Není pro nás důležité, kolik je komu let, s jakým genderem se identifikuje nebo jakou má barvu kůže.      W  F


RAW RAVE
   Raw – rave the city!       F