Téma

LGBTQ+ lidé jsou lidé. Demonstrace vyjádří solidaritu s queer lidmi v Polsku

Několik českých organizací a kolektivů LGBTIQ+ lidí vyjádří v sobotu 20. 6. 2020 od 14:00 v Praze na Klárově solidaritu s queer lidmi v Polsku.

Demonstrace a zároveň solidární shromáždění proti aktuálnímu nenávistnému výroku polského prezidenta Dudy, že LGBTIQ+ lidé nejsou lidé, a proti dlouhodobě vzrůstajícím queerfóbním tendencím nejen v Polsku, ale také v Maďarsku, na Slovensku nebo v Rusku, svolávají kolektivy a organizace Trans*parent CZ, Femme gang, Feminists United Prague, České Sestry Věčné Radosti, z.s., TakyTrans a další.

Organizátoři a organizátorky chtějí vyjádřit nesouhlas s fašistickou rétorikou, která dehumanizuje část společnosti, podněcuje k nenávisti a ohrožuje bezpečnost komunit a popírá základní lidská práva a vyzývají k podpoře boje za rovnoprávnost, ukončení násilí a diskriminačních tendencí a zákonů, které jsou schvalovány pod rouškou koronakrize. Přijďte s námi vyjádřit solidaritu LGBTIQ+ komunitě v Polsku i v dalších státech Evropy!

Za práva LGBTQ+ lidí i klima! V Praze startuje čtvrtý Alt*Pride

Tisková zpráva kolektivu Alt*Pride, 2. 8. 2019

V neděli začíná čtvrtý ročník antikapitalistického queer festivalu Alt*Pride. Ten se bude zabývat především problematikou klimatických změn. Organizátoři a organizátorky chystají dvacet přednášek, workshopů, promítání i happeningů. Jejich cílem je nabízet alternativu k festivalu Prague Pride, který podle nich spolupracuje s neetickými sponzory a opomíjí některá důležitá témata.
PRAHA – Nedělním večerem začíná v žižkovském prostoru39 čtvrtý ročník alternativního LGBTQIA+ festivalu Alt*Pride. Organizuje jej volná komunita levicově a antiautoritářsky smýšlejících queer lidí, kteří usilují o vytvoření alternativy k festivalu Prague Pride. Ten podle nich pomíjí sociální rozměr LGBTQIA+ problematiky i některá z menšinových témat. Současně dává prostor řadě kontroverzních sponzorů, vůči nimž se Alt*Pride vymezuje.
Letošní ročník se pod titulem „Queers for future“ zaměřuje na problematiku klimatických změn. „Vyslechneme queer lidi, kteří se snaží zvrátit klimatickou krizi. Promluví zástupce a zástupkyně levicových kolektivů, které se snaží o překonání kapitalismu. A budeme debatovat i se středoškolskými studenty z hnutí Fridays For Future Česká republika,“ uvádí pořadatelé v pozvánce na titulní debatu nazvanou „Proč mají queer lidé zachránit planetu?“.
Program potrvá až do příští neděle. Na celkem dvaceti různých akcích se vystřídá množství témat od historie LGBTQ+ hnutí přes problematiku sexualizovaného násilí až po kutilskou výrobu sexuálních pomůcek či gynekologii. Zazní i podrobnější kritika problematických sponzorů Prague Pride, mimo jiné ve středu na besedě „Greenwashing, aneb Korporace nemyjte si nad námi ruce“.
Aktivisté a aktivistky kritizují mimo jiné to, že se pravidelného duhového průvodu opakovaně účastní alegorické vozy nejrůznějších korporací, kterým v jejich očích vévodí těžařský koncern ExxonMobil. Ten je proslulý dlouhodobým neetickým lobbingem, znečišťováním životního prostředí a snahou o popírání změn klimatu. 
Pokládáme za naprosto nepřijatelné, aby se Prague Pride na jedné straně tvářil jako ekologicky vstřícný, o což se letos snaží, a na straně druhé poskytoval prostor k propagaci jedné z nejproblematičtějších těžařských společností vůbec,“ vysvětluje za Alt*Pride Lenka Brabcová.
Alternativní Pride se vymezuje i vůči komercializaci LGBTQIA+ scény. Za tu letos pokládá mimo jiné „VIP zóny“ Prague Pride, do kterých mohou pouze návštěvníci vlastnící vstupenku za minimálně 1500 korun. Na akci se navíc přiživuje množství značek, které tématiku práv LGBTQIAQ+ lidí zneužívají k reklamě a PR. Alt*Pride oproti tomu celé čtyři roky své existence stojí na zásadě „udělej si sám“, nepřijímá příspěvky od nikoho kromě svých návštěvníků a za jeho organizaci není nikdo placen.
Kontakt pro média: altpride@protonmail.com

Alt*Pride 2019

Ať už po zjištění výsledků voleb slavíte či truchlíte, máme pro vás dobrou zprávu: ALT*PRIDE 2019 BUDE.

Přichází nejen padesát let od Stonewallských riotů, které začaly tradici průvodů hrdosti queer lidí, ale také v neklidné době, která může být pro sociálně kritické a svobodomyslné lidi určující.

Fašisti se přesunuli z ulic do parlamentů. V čele Senátu stojí sexistická fosilie z devadesátek, ve Sněmovně se manželství pro všechny přirovnává k zoofilii. Lidé se probouzejí tváří v tvář klimatické změně a požadují změnu neudržitelného systému. Ani jeden z prostorů, v nichž jsme pořádali*y minulý ročník, již neexistuje: jeden zničila státní represe, druhý gentrifikace.

I to jsou důvody, proč letos opět vstoupíme do veřejného prostoru. Antikapitalisticky, antifašisticky, solidárně, queer. Podrobnější info brzy!

Chcete se zapojit? Napište nám do zpráv / na e-mail altpride@protonmail.com.

Prohlášení kolektivu Alt*Pride k 8. březnu #MDŽ

Kolektiv Alt * Pride se připojují ke koalici 8. března a další kolektivům, které pořádají dnešní akci Demonstrace 8. března / 8. března v Praze . Přečtěte si a proslov členství v našem kolektivu, který je zároveň naším prohlášením k Mezinárodnímu dni žen:

Největším symbolem mdž jsou pravděpodobně květiny, které ženy v tento den dostávají, ať už od svých známých, partnerů či členů rodiny, nebo v rámci různých kampaní, které se na dny jako je tento nabalují.
Toto symbolické gesto může mít různý význam. Ať už jej ale chápeme jakkoliv, je to jen chabá útěcha oproti všem úskalím, kterým ženy v dnešní společnosti čelí.
Ať už se ovšem jedná o diskriminaci v zaměstnání, hloupé narážky a pohvizdování na ulici, nebo nesmyslná očekávání od společnosti, nesmíme zapomínat ani na ostatni lidi, kteří se s těmito věcmi setkávají.
Zatímco ženy se v patriarchální společnosti musí bát jít v noci samy parkem, gayové, lesby, bisexuální, trans a queer osoby (zkrátka všichni, kdo nespadají do kategorie silných chlapáků) se musí bát, aby na ně na ulici kvůli jejich genderové identitě nebo sexuální orientaci někdo nezaútočil. Žijeme v kapitalistickém systému, takže zatímco se někteří lidé rodí do bohatství, my musíme na trhu práce prodávat sebe sama. Ženy dostávají za práci nižší mzdu a jediný, kdo na tom vydělává, je zaměstnavatel. Queer lidé zase musí počítat s odsuzujícími pohledy při pohovorech.
Vedeme stejný boj. Proto bychom se měli nejen dnes spojit a společně ukázat, že je možné naši situaci změnit.

Smrt patriarchátu a kapitalismu!

Alt*Pride 2017: VÝCHODNÍ QUEEROPA

Queer aktivistky a aktivisté letos chystají již podruhé alternativu k tradičnímu pochodu Prague Pride. Jimi pořádaný Alt*Pride se od 9. do 13. srpna v Autonomním sociálním centru Klinika chce zaměřit především na opomíjená témata v queer komunitě, jako jsou etnicita, předsudky a fobie uvnitř queer komunit či tělesná integrita. Hlavním letošním tématem je „Východní Queeropa“, tedy otázka, jak se tvoří a prožívají queer identity na Východě. Reflexe těchto témat se odehraje skrze debaty, workshopy a přednášky.

V programu mají své místo sexuálně a tělesně pozitivní workshopy. Jeden z nich povede například Max Power, a sice workshop pro trans osoby, v němž půjde zejména o tělesná a dechová cvičení. Dále na festival přijede berlínská umělkyně Anna Wim, která bude společně s dalšími prezentovat svůj pohled na vztahy mezi sexualitou a prožíváním vlastní rodové identity, na detabuizaci a demytizaci nonkonformních sexuálních preferencí. Magdalena Šipka představí koncept tzv. posvátné prostitutky – její přednáška nese podtitul „Vztahová etika formulovaná ženami“. Prostor dostane i osvěta v oblasti bezpečného pohybu queer lidi na internetu.

Alt*Pride také nabídne reflexe úzce spojené s místem, kde festival vznikl, totiž Autonomním sociálním centrem Klinika. Půjde především o zkoumání a diskuse, jak queer témata reflektuje česká radikální levice, a to napříč různými levicovými hnutími s rozdílným ideologickým pozadím. Marie Feryna přednese polemiku s článkem Susan Song o souvislostech queer smýšlení a anarchismu, o výhodách, které jedno druhému přináší, ale i úskalích v okamžiku, kdy to či ono získá výraznější převahu.

Alt*Pride dále cílí na témata, jež v uplynulém roce zaznamenala zvýšenou vlnu zájmu či mediálních ohlasů, rozborů a zpráv – například na HIV+ osoby a jejich stigmatizaci a represi, ať už ze strany queer komunity, státního aparátu či autorit. Stejně jako v uplynulém roce se nám představí HIV+ aktivista Michael Daniel Jettmar, tentokrát s přednáškou na téma tzv. chemsexu. Ve spolupráci s lidskoprávní organizací Trans*parent proběhne několik akcí zaměřených na práva a život trans lidí, a to například podpůrná skupina pro trans a nebinární osoby či projekce tematického filmu.

Pořadatelky a pořadatelé chtějí ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“ a že je nutné upozorňovat na vyčleňování a útlak uvnitř i vně komunity z širšího kritického pohledu. Celá akce stojí na základech vzájemnosti a jejího posilování – jedině tak je možno bojovat proti diskriminaci, ať už má jakoukoli formu.

Festival lze podpořit i zasláním finančního daru na účet Autonomního sociálního centra Klinika s krátkým vzkazem „alt-pride“. Získané peníze poslouží pro zajištění cesty zahraničním hostům.

Alt*Pride 2016: Nepřizpůsobuj se, měň společnost

Od 10. do 13. srpna 2016 se uskuteční také  alternativa festivalu Prague Pride v žižkovském Autonomním sociálním centru Klinika s názvem Alt*Pride. „Chceme ukázat, že queer identita nemá být zbožím, předmětem marketingu či „společenské odpovědnosti firem“. Chceme upozorňovat na opomíjená témata, jako je třída, etnicita, původ a role sociálních nerovností ve vyčleňování a útlaku uvnitř i vně queer komunity,“ vysvětlují svoji motivaci k pořádání alternativní akce organizátoři Alt*Pride.

A dodávají: „Chceme reflektovat vliv kapitalismu, ekonomické globalizace a s nimi spojeného konzumerismu na queer komunitu a nabídnout alternativu tradičním akcím v rámci Pride.“ Alt*Pride má být podle jejich slov místem pro ty, kteří a které se necítí na Pride z různých důvodů komfortně.

V rámci Alt*Pridu se uskuteční například diskuze o reprezentaci marginaliozvaných v popkultuře či přednáška s názvem Pedofilie, LGBT+ a společnost. V plánu jsou také další debaty, workshopy na opomíjená témata, performance, kapely, inkluzivní queer party či účast v průvodu Prague Pride, kde organizátoři Alt*Pridu chtějí na uvedená témata upozornit.